Efter att ha avvaktat in i det längsta i förhoppning att kunna genomföra en fysisk prisutdelning för ALLA nominerade, genomförde Företagarna Stenungsund & Tjörn och Företagarna Orust i år fysiska prisutdelningar endast för vinnarna i respektive kategorier.

Vinnare Årets Företagare och Årets Unga Företagare Stenungsund & Tjörn 2020

Fr vänster: Årets Unga Företagare Stenungsund André Engström, Gocciani Stores AB, Årets Företagare Tjörn Putte Hemansson, Almö Livs Tjörn Aktiebolag, Årets Unga Företagare Tjörn Kalle Ribeck, Ribeck Bygg AB samt Årets Företagare Stenungsund Erik och Björn Wahlström (Johan saknas på bilden) EOV Sverige AB (Eld & Vatten) Foto: Joakim Jalin, Jalinfilm
Fr vänster: Årets Unga Företagare Stenungsund André Engström, Gocciani Stores AB, Årets Företagare Tjörn Putte Hemansson, Almö Livs Tjörn Aktiebolag, Årets Unga Företagare Tjörn Kalle Ribeck, Ribeck Bygg AB samt Årets Företagare Stenungsund Erik och Björn Wahlström (Johan saknas på bilden) EOV Sverige AB (Eld & Vatten) Foto: Joakim Jalin, Jalinfilm

Vinnare Årets Företagare och Årets Unga Företagare Orust 2020

Fr vänster: Kommunstyrelsens ordförande Orust Catharina Bråkenhielm, Företagarna Orusts ordförande Stig Dahlgren, Benn Carlsson Företagarna Orust, Harriet Persson Lyresunds Trävaru AB, Stefan Wing Företagarna Orust, Sonny Olsson, Bertil Abrahamsson och Olle Nilsson Lyresunds Trävaru AB samt Jenny Hermansson Företagarna Orust.
Fr vänster: Kommunstyrelsens ordförande Orust Catharina Bråkenhielm, Företagarna Orusts ordförande Stig Dahlgren, Benn Carlsson Företagarna Orust, Harriet Persson Lyresunds Trävaru AB, Stefan Wing Företagarna Orust, Sonny Olsson, Bertil Abrahamsson och Olle Nilsson Lyresunds Trävaru AB samt Jenny Hermansson Företagarna Orust.
Fr vänster: Orusts Sparbanks VD Mikael Gustafsson, Benny Carlsson Företagarna Orust, Emil Kolbuxeröds Gård, Jenny Hermansson Företagarna Orust, Stefan Wing Företagarna Orust samt Företagarna Orusts ordförande Stig Dahlgren.
Fr vänster: Orusts Sparbanks VD Mikael Gustafsson, Benny Carlsson Företagarna Orust, Emil Kolbuxeröds Gård, Jenny Hermansson Företagarna Orust, Stefan Wing Företagarna Orust samt Företagarna Orusts ordförande Stig Dahlgren.

Företagarna Orusts vinnare uppvaktades med diplom och blommor på deras respektive arbetsplatser. Harriet Persson, Sonny Olsson, Bertil Abrahamsson och Olof Nilsson Lyresunds Trävaru AB fick utmärkselsen Årets Företagare på Orust 2020 och
Emil Olsson Kolbuxeröds Gård utsågs till Årets Unga Företagare på Orust 2020.

Stort grattis till er alla!

Företagarna Stenungsund & Tjörn genomförde prisutdelningen i två steg den 16 juni i två steg, varav den första delen digitalt via Zoom. Där premiärvisades nomineringsfilmerna och vinnarna i respektive kategori korades.

Direkt efter den digitala sändningen välkomnades vinnarna till Stenungsbaden Yacht Club för att utomhus i strålande solsken ta emot hyllningar, diplom och statyetter. Vinnarna deltar nu i den regionala finalen i augusti med möjlighet att gå vidare och representera Västra Götaland i den nationella finalen Årets Företagare Sverige senare i år.

Fr vänster: Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson Stenungsunds kommun, Björn Wahlström Eld & Vatten och Erik Wahlström Eld & Vatten. Foto: Joakim Jalin, Jalinfilm
Fr vänster: Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson Stenungsunds kommun, Björn Wahlström Eld & Vatten och Erik Wahlström Eld & Vatten. Foto: Joakim Jalin, Jalinfilm
Fr vänster: Kommunchef Ann-Britt Svedberg Tjörns kommun, Putte Hermansson Almö Livs och Företagarna Stenungsund & Tjörns ordförande Lars Grenhage. Foto:Joakim Jalin, Jalinfilm
Fr vänster: Kommunchef Ann-Britt Svedberg Tjörns kommun, Putte Hermansson Almö Livs och Företagarna Stenungsund & Tjörns ordförande Lars Grenhage. Foto:Joakim Jalin, Jalinfilm

Nedan film från prisutdelningsceremonin Årets Företagare Stenungsund & Tjörn 2020

Nomineringsfilmer
Årets Företagare Stenungsund, Tjörn och Orust 2020

Nomineringsfilmer
Årets Unga Företagare Stenungsund, Tjörn och Orust 2020

<<< Se hela klippet där Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson sänder en personlig hälsning till alla nominerade företagare Årets Företagare och Årets Unga Företagare i STO-regionen 2020.


Välkommen till Galan´21 våren 2021
Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till covid-19/coronaviruset fattade
Företagarna Stenungsund & Tjörn och Företagarna Orust
den 2020-03-12 beslut att inte genomföra Galan´20 på Stenungsbaden Yacht Club den 8 maj 2020.

Beslutet att inte genomföra galan i vår togs i samråd med galans övriga arrangörer
Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Orust kommun samt våra samarbetspartners
OTV Ortstidningar i Väst, Stenungsbaden Yacht Club och Södra Bohuslän Turism.

Vi ser fram emot en ny STO-regional gala med företagare och företagande i fokus på Stenungsbaden Yacht Club våren 2021.

Lars Grenhage
Ordförande Företagarna Stenungsund & Tjörn
lars@grenhage.se   0734224229

Stig Dahlgren
Ordförande Företagarna Orust
stig.dahlgren@damaxa.se   0705220285

GULDPARTNERS