Nu är det dags att nominera till
Årets Företagare och Årets Unga Företagare
i Stenungsund, på Tjörn och på Orust 2019!

Vem kan bli nominerad?
Årets Företagare och Årets Unga Företagare delas ut till företagare som genom sitt engagemang och sin kreativitet fungerar som en förebild för andra företagare.

Alla branscher kan premieras samt företagande inom alla tjänstesektorer.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå och kriterierna är gemensamma för samtliga nivåer.

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag och ökade affärsmöjligheter.

En lokal jury bestående av representanter från Företagarna Stenungsund & Tjörn respektive Företagarna Orust, kommunerna och lokalt näringsliv arbetar igenom inkomna nomineringsförslag för att hitta kandidater.
 

Den lokala vinnaren nomineras sedan till regionfinalen i Västra Götaland. Den företagare som utses till Årets Företagare i Västra Götalandsregionen nomineras till Årets Företagare Sverige, som utses under festliga former i Stockholms stadshus i oktober 2019.

Årets Företagare
Den nominerade företagaren ska:
Äga och driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
Ledare och förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
Kreativitet och innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
Lönsamhet och tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Årets Unga Företagare
Den nominerade företagaren ska:
Äga och driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
Ledare och förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
Kreativitet och innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
Lönsamhet och tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
Formella krav
Företagaren kan fylla 30 under nomineringsåret. Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagare
n får inte nyligen vara dömd i domstol.

Nominera din lokala kandidat till Årets Företagare och Årets Unga Företagare 2019
senast den 10 februari!