Galan´20 uppskjuten till hösten
Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till covid-19/coronaviruset fattade
Företagarna Stenungsund & Tjörn och Företagarna Orust
den 2020-03-12 beslut att inte genomföra Galan´20 på Stenungsbaden Yacht Club den 8 maj.


Beslutet att inte genomföra galan i vår har skett i samråd med galans övriga arrangörer
Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Orust kommun samt våra samarbetspartners
OTV Ortstidningar i Väst, Stenungsbaden Yacht Club och Södra Bohuslän Turism.

Den planerade utdelningen av Årets Företagare och Årets Unga Företagare i våra tre kommuner förändras.
Vinnare kommer att utses på annat sätt och de kommer därigenom med i den regionala finalen med möjlighet att gå vidare nationellt.

Vi ser fram emot en ny STO-regional gala med företagare och företagande i fokus på Stenungsbaden Yacht Club hösten 2020.
 
Lars Grenhage
Projektledare
Ordförande Företagarna Stenungsund & Tjörn
Kontakt:
lars@grenhage.se
0734224229

GULDPARTNERS