Galan arrangeras, i gott STO-samarbete, av Företagarna Stenungsund & Tjörn och Företagarna Orust, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun samt Orust kommun.

Företagen är viktiga för en attraktiv STO-region

Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-regionen) är ett område med livaktigt näringsliv och fantastiska möjligheter att till boende som ger dig tillgång till natur och hav och med Göteborgs utbud inom räckhåll!
STO-regionen har idag en gemensam befolkning av drygt 57 500 människor och kommunernas mål för regionen är en ökning med närmare 10 000 personer till år 2035.
Gemensamt finns en egen arbetsmarknad men med möjligheter att dra nytta av storstadens fördelar. Näringslivet är ett brett spektrum både vad gäller storlek och verksamhetsområden. Viktiga branscher är bland annat byggindustri, kemi, jordbruk, IT, turism, handel och givetvis våra maritima näringar. Det startar många nya företag i området och totalt finns cirka 7 000 företag i STO-regionen.
Faktum är att invånarna på Tjörn är mest företagsamma i hela Göteborgsregionen. I Stenungsund är företagens överlevnadsgrad hög och Orust visar fantastiska siffror avseende kvinnligt företagande.

Utökat samarbete
Sedan våren 2017 har kommunerna utökat samarbetet med näringslivsfrågor. Som företagare i kommunen har du kunnat ta del av detta genom bland annat gemensamma aktiviteter så som upphandlingskväll, skatteinformation, livsmedelsutbildning och nyligen en gemensam STO-frukost med fokus på handelsutveckling i vårt område.

Nordvästsvenska initiativet
En viktig gemensam fråga är att ha väl fungerande transporter för människor och gods. Det är en förutsättning för att våra kommuner ska kunna fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som STO-kommunerna erbjuder och för att vi ska nå vår fulla potential så måste våra vägar, broar och kollektivtrafik utvecklas. Våra tre kommuner har därför tillsammans med näringslivet drivit Nordvästsvenska Initiativet som arbetar för bättre kommunikationer i vårt område.
Under den senaste tiden har arbetet nått flera viktiga framsteg! Väg 160, från anslutningen till E6:an i Stora Höga till Skåpesundsbron, har lyfts som en av länets mest prioriterade sträckor för åtgärder och i sommar kommer den genomförda åtgärdsvalsstudien för väg 160 presenteras. Den kommer visa på många positiva åtgärder. Arbetet med en ny bro mellan Svanesund & Stenungsund fortgår och fick kraftig vind i seglen, tack vare den oerhört positiva samhällsekonomiska nytta som presenterades förra sommaren. En bro skulle vara en av landets mest lönsamma infrastruktursatsningar. I detta arbete är näringslivet en viktig medpart. Innan sommaren planerar vi en träff där du som företagare kan ta del av vad som hänt det senaste året.

Bohuslän i topp bland världens turister
Våra tre kommuner är alla ”En del av Bohuslän” som är en gemensam satsning med näringslivet och åtta bohuslänska kommuner med syfte att göra Bohuslän till ett av de bästa besöksmålen i världen. Dessutom skall vi gemensamt skapa ett gynnsamt företagsklimat för våra turistföretag och det är ju givetvis något som gynnar alla våra företagare, oavsett bransch!
Vi står nu i startgroparna för vår högsäsong och vi hoppas att du tar chansen att turista även på hemmaplan i år! Vi har ett fantastiskt utbud av besöksmål och evenemang, eller vad sägs om etablerade Nordiska Akvarellmuseet, Pilane Skulpturpark, Vattenfalls Bergrum, Orusts många musikscener och Öppet Varv för att bara nämna ett axplock? Eller varför inte testa en nyhet så som matchracet i Skärhamn veckan efter midsommar? I höst fortsätter arbetet med Remember September och på detta sätt förlänga säsongen.

Välkommen till STO-regionen!

Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag

Företagarnas vision
Företagarna företräder över 70 000 företagare och samhällsbärare och har 250 föreningar. Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem. Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer.

Vi vet att det är viktigt för alla som bor och verkar i Sverige att företag kan vara framgångsrika här. Vi gläds med alla företagares framgångar, stora som små, men framförallt gläds vi åt att hela samhället tjänar på att de skapar jobb, bidrar till vår välfärd och bygger vår framtid.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Hur påverkar vi?
Politikerna lyssnar på oss då vi är remissinstans till riksdag och regering och finns med i viktiga utredningar. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare ute i landets kommuner med våra 1900 förtroendevalda medlemmar. 
Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa. Entreprenörer och samhällsbärare ska fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.

Förmåner
Företagarna erbjuder förmåner och praktisk hjälp såsom obegränsad juridisk rådgivning per telefon, rabatter på resor, hotell, drivmedel, elektronik, bilar, telefoni samt försäkringar som skyddar medlemmar och deras anställda.

Nätverk och kunskap
Varje år arrangerar Företagarna över 1500 möten i våra 250 lokala föreningar som finns i hela Sverige. Nätverksträffar, utbildningar och workshops där nya affärskontakter skapas, idéer föds och livslånga vänskapsband knyts. Galan´19 är ett exempel.
Hinner du inte träffas så finns på webben och i sociala medier, där vi varje vecka delar nyheter, filmer och avsnitt av vår podcast med inspiration, kunskap, praktisk hjälp och möten med beslutsfattare.

Välkommen till Företagarna!
Läs mer om medlemskap här >>