Bakgrund

Det skall vara roligt och lönsamt att företaga i STO-regionen!

Syftet med Galan är att öka publiciteten och därmed status kring de utmärkelser som avses att dela ut. Företag ges samtidigt möjlighet till nätverkande och att umgås under festligare former. Det stärker samverkan inom och mellan företag och kommunerna. Alla i regionen är välkomna till galan, stor som liten, gammal som ung.

 

På Galan skall vi inspireras, glittra, skratta, knyta värdefulla kontakter och äta gott. Men framför allt skall vi också hylla de företag och företagare som utmärkt sig, varit en förebild och inspirerat andra i våra tre kommuner.
 

Varje år delar Företagarna ut pris för Årets Företagare och Årets Unga Företagare i STO-regionens tre kommuner Stenungsund, Tjörn och Orust. Vinnarna deltar sedan i Företagarnas regionala och nationella tävlingar.

Våra tre kommuner är alla mycket aktiva i arbetet med dessa utmärkelser.